The Money-Saving Under-Achievement - Turn Loose The Parsec.

Gröna väggar

Om man arbetar hemifrån så är det otroligt viktigt att man har en arbetsplats som stimulerar en på ett sätt som kontor och lokaler gör fast det dubbla. Varför då? Jo, hem sammaknippas oftast mentalt med trygghet, vila och ro. Därför så är det mycket viktigt att man mentalt förbereder sig att arbeta när man är hemma för annars kan den tid som man annars lägger ned på i det vanliga fall bli mycket längre. Sedan är det självklart väldigt bra om man har mycket växter hemma så att syret i bostaden inte är låg. Med murgrön så kan man få gröna väggar som ger rikligt med syre tillbaka och som dessutom är vackert att titta på.