The Money-Saving Under-Achievement - Turn Loose The Parsec.

Rätt land

När pappa skulle börja bygga så hade han börjat med att innan hanköpt land få kabelanvisning i Sulvik för att säkerhetsställa att han inte skulle bygga över ett ställe där det låg kablar i marken. Jag menar, man vill ju inte att ens bygge ska sluta upp med en dödskyss. Det visade sig att han gjorde ett vist val när han tänkte så då marken som var helt fri ifrån något under marken då den marken även var den bördigaste. Vi har varje år haft lätt för att få våra skörder att blomma upp utan några extra ansträngningar.